کمی از خود مهدی قدیری بشنوید...

وبسایت مهدی قدیری

این وبسایت جهت ارائه آموزش های درجه یک و مفید به مردم عزیز ایران ساخته شده است.

تمام تلاش مهدی قدیری موسس و مدیر ای وبسایت و اینستاگرام MahdiGhaadiri، نویسنده کتاب الکترونیکی، نویسنده کتاب تیرزهر آلود تعصب (در دست چاپ) و برگزار کننده چندین سمینار و کارگاه در زمینه مهارت های فردی، تند خوانی، شهامت و رفع خجولی این است که کاری کند که دنیا جای زیباتری برای زندگی کردن شود.

کمی درباره مهدی قدیری