۲۹ فروردین

فوت کوزه گری موفقیت

سلام به شما دوست عزیزم، امیدوارم که هر کجا که هستی کیفت کوک و حال دلت خوب یاشه. حتما شنیدی میگن هر چیزی یک فوت کوزه گری داره و تا …

۱۵ دی

فراز و نشیب، سختی و آسانی

این زندگی خیلی سخت شده..نه؟! درسات عقب مونده؟ مشکل مالی داری؟ با همسرت مشکل داری؟ فقط یک جمله بهت میگم… از پستی و بلندی های زندگی نترس.چرا؟ قوانین فیزیک ثابت …