۲۹ فروردین

فوت کوزه گری موفقیت

سلام به شما دوست عزیزم، امیدوارم که هر کجا که هستی کیفت کوک و حال دلت خوب یاشه. حتما شنیدی میگن هر چیزی یک فوت کوزه گری داره و تا …

۲۰ فروردین

معجزه صبح!

صبحتان را جادویی شروع کنید، صبح جادویی انسان ها به دو دسته تقسیم می شوند، کسانی که به هر دلیلی سحرخیزند و کسانی که به سحر خیزی اعتقادی ندارند و …